Domovská stránka

Vítá Vás projekt Stardust. Díky rychlému technologickému pokroku a změnám v globálním pracovním prostředí mohou umělci čelit různým finančním potížím. Projekt Stardust je zaměřen na výzvy, kterým umělci čelí (smlouvy na částečný úvazek a krátkodobé smlouvy). Jeho cílem je naučit umělce potřebným dovednostem a schopnostem, které jim pomohou naplnit jejich podnikatelský potenciál.

O projektu

Projekt Stardust poskytuje řadu výukových materiálů určenou umělcům a VET profesionálům. Cílem je rozvinout a naplnit jejich podnikatelský potenciál.

Výukové materiály Stardust umožňují umělcům rozvíjet své dovednosti, aby byli lépe připraveni na výzvy, kterým mohou čelit během zvolené kariéry. Projekt Stardust navrhuje modulární osnovy, které pomáhají podporovat umělce při naplňování jejich podnikatelského potenciálu. Osnovy múzických umění, přizpůsobené konkrétním potřebám umělců v každé partnerské zemi, se budou zabývat specifickými obchodními příležitostmi, které mají lidé v tomto odvětví k dispozici, jakož i oblastmi rozvoje dovedností.

V průběhu projektu Stardust budou partneři spolupracovat s lektory v oblasti dalšího vzdělávání, aby vyvinuli své vlastní zdroje, které budou moci využít k povzbuzení umělců a pracovníků v odvětví divadelního umění k dalšímu rozvoji svých vlastních obchodních schopností. V rámci podpory školitelů navrhuje Stardust program odborné školení se zaměřením na podporu školitelů v oblasti poskytování nových osnov těm, kteří pracují v odvětví divadelního umění.

Projekt Stardust poskytuje řadu případových studií o úspěšných podnikatelích v oblasti divadelního umění, aby pomohl ostatním zájemcům rozvinout vlastní dovednosti. Veškerý vzdělávací obsah má být prezentován prostřednictvím Stardust MOOC (Massive Open Online Courseware). Jedná se o online platformu, kde školitelé, umělci nebo další pracovníci v odvětví divadelního umění mají přístup ke všem výukovým materiálům vyvinutých v rámci projektu Stardust.  

 

V květnu 2022 se ve Španělsku, České republice, Německu, Irsku, Itálii, Portugalsku a Srbsku uskuteční veřejné animační workshopy, které zajistí, aby projekt Stardustu řešil potřeby a nároky účastníků. V srpnu 2022 se ve Španělsku bude konat závěrečná konference, na které budou k dispozici svědectví těch, kteří se školení zúčastnili, a také obsah vytvořený v projektu Stardust.

Outputs

Projekt Stardust – Performing Arts Entrepreneurs řeší výzvy, kterým čelí lidé v odvětví divadelního umění při budování udržitelné kariéry a naplnění svého podnikatelského potenciálu. K dosažení těchto cílů spolupracují partneři Stardustu po celou dobu projektu na vytvoření následujících inovativních učebních materiálů:

IO1: Divadelní umění – osnovy

Projekt Stardust navrhuje modulární osnovy, které pomáhají podporovat umělce při naplňování jejich podnikatelského potenciálu. Na základě rámce EntreComp přizpůsobeného speciálně potřebám umělců, včetně herců, tanečníků a hudebníků v každé partnerské zemi, se osnovy múzických umění budou zabývat konkrétními obchodními příležitostmi, které mají lidé v tomto odvětví k dispozici, jakož i oblastmi rozvoje dovedností.

IO2: Školení pro profesionály v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Program dalšího vzdělávání mohou odborní pedagogové použít k podpoře vlastního profesního rozvoje. Odborní pedagogové budou oprávněni rozvíjet vlastní škálu vzdělávacích zdrojů v on-line prostředí.

IO3: MOOC

Pro zajištění přístupu ke všem vzdělávacím zdrojům Stardust navrhují partneři vytvoření Massive Open Online Course (MOOC). Vzhledem k online povaze zdroje mají účastníci přístup k materiálům na svých chytrých telefonech, mobilních zařízeních nebo počítačích.

IO4: Business případové studie o umělcích

Projekt Stardust poskytuje řadu případových studií o úspěšných podnikatelích v oblasti divadelního umění, aby vzbudil v dalších lidech zájem o rozvoj vlastních dovedností. Pro každou z těchto rolí v odvětví divadelního umění bude vypracováno 7 případových studií: herec, tanečník a hudebník.

Partneři

Stardust byl financován s podporou programu Erasmus+. Projekt Stardust byl zahájen v září 2020 a poběží do srpna 2022. Stardust v současné době tvoří tým sedmi organizací ze Španělska, České republiky, Německa, Irska, Itálie, Portugalska a Srbska.

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V - Koordinátor

Spain

IFESCOOP je nezisková organizace, která spolupracuje s regionálními a místními orgány veřejné správy, sociálními partnery a mnoha dalšími institucemi a organizacemi v oblasti vzdělávání a přípravy mládeže, dospělých a odborné přípravy. IFESCOOP jako poskytovatel odborné přípravy nabízí vzdělávací programy šité na míru pro rozvoj a zlepšování dovedností a odborných kvalifikací mladých lidí, pracovníků a nezaměstnaných osob, čímž zlepšuje jejich pracovní příležitosti a podporuje jejich osobní a profesní rozvoj. IFESCOOP poskytuje odbornou přípravu zaměřenou na mládež a odbornou přípravu pro různé cílové skupiny, prioritně pro konkrétní znevýhodněné skupiny, jako jsou mladí lidé, uprchlíci, ženy atd. Pro více informací prosím navštivte: www.ifescoop.eu

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

Česká republika

ALK byla založena v roce 2005 v České republice jako síť odborníků pracujících v oblasti vzdělávání a poradenství. ALK organizuje širokou škálu školení, vzdělávacích programů, tematických workshopů, které pomáhají pedagogickým odborníkům získat novou kvalifikaci, kompetence a speciální praktické dovednosti. Posláním ALK je podporovat nové metody a formy vzdělávání a zároveň školitele a další odborníky pracující v oblasti vzdělávání. ALK se pravidelně podílí na národních i mezinárodních projektech zaměřených na celoživotní učení, inovativní vzdělávací metody, e-learning, distanční vzdělávání, speciální metody poradenství, integrační programy atd. Organizační internetové stránky jsou www.trainers-alliance.eu .

Hauptstadftallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB)

Německo

Skills Elevation FHB, Německo, byla založena v roce 2019 řadou pedagogů, ekologů a akademiků s cílem poskytnout alternativní metodiky vzdělávání. FHB rozsáhle pracuje na poskytování podpory a vzdělávání marginalizovaným skupinám, zejména pokud jde o jejich sociální, emocionální a kognitivní vývoj. FHB má tři hlavní oblasti zaměření: rozvoj nových pedagogických přístupů, vývoj školicích materiálů pro marginalizované dospělé a provádění výzkumu v oblastech sociální psychologie, podnikání a vzdělávání.

Mindshift Talent Advisory lda

Portugalsko

Mindshift Talent Advisory je start-up HR Consultancy založený v roce 2017 v Lisabonu se silným zaměřením na řešení založených na IKT, VET a AE. Odbornost Mindshiftu spočívá ve využití dlouholetých zkušeností týmu v oblasti školení a koučování, digitálního marketingu, jakož i náboru, psychometrického hodnocení a analýzy dat. Kromě toho je společnost odpovědná za programy rozvoje dovedností šité na míru pro implementaci na základě potřeb klientů pro řadu odvětví, jako je maloobchod, profesionální služby, průmysl, obchod, bankovnictví a pojišťovnictví, IT, farmacie, telekomunikace, spotřební zboží.

www.mindshift.pt

www.facebook.com/mindshift.talent.advisory

www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED

IRSKO

Future in Perspective Ltd. Irsko se specializuje na oblasti vzdělávání a elektronického učení, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje a hodnocení podnikání. Prostřednictvím projektů financovaných z vnitrostátních zdrojů a EU byly místní mládežnické skupiny, mikropodniky, vlastníci/manažeři, pracovníci na podporu zaměstnanosti a místní zaměstnavatelé zapojeni a podporováni prostřednictvím našeho programu vzdělávání. FIP má odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a zelená odvětví, s cílem rozvíjet udržitelné obchodní modely. FIP se specializuje na oblasti brandingu a digitálních médií.

SPEHA FRESIA SC

Itálie

Speha Fresia je nezisková organizace založená v roce 1983 a působí na národní úrovni v oblasti celoživotního učení, aktivní politiky zaměstnanosti, místního udržitelného rozvoje a sociálního výzkumu. Díky integraci svých odborných kompetencí se širokou sítí veřejných a soukromých institucí spolupracuje Speha Fresia na evropských projektech od roku 1996. Její oblasti odborného výzkumu jsou zaměřeny na udržení inovativních zařízení založených na znalostech a na zhodnocení osvědčených postupů v oblastech sociální ekonomiky, místního rozvoje (chytrého, udržitelného a inkluzivního), odborné přípravy a politiky celoživotního učení.

Další informace naleznete na adrese:

www.speha-fresia.eu

UDRUJENIJE GRAGDANA DAH TEATAR - CENTAR ZAPOZORISHNA ISTRAJIVANJA

Srbsko

"V současném světě se destrukci a násilí lze postavit pouze vytvořením smyslu"- je zakládajícím a pokračujícím mottem divadla DAH. Cílem Výzkumného centra divadla DAH je neustálá výměna znalostí, zkušeností a programů mezi umělci a divadelními profesionály z různých divadelních i národních tradic. Dalším důležitým cílem je umělecké vzdělávání mladých lidí, které se odráží v probíhajících programech divadelního a tanečního vzdělávání a mnoha workshopech hostujících umělců a pedagogů.

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V - Koordinátor

Spain

IFESCOOP je nezisková organizace, která spolupracuje s regionálními a místními orgány veřejné správy, sociálními partnery a mnoha dalšími institucemi a organizacemi v oblasti vzdělávání a přípravy mládeže, dospělých a odborné přípravy. IFESCOOP jako poskytovatel odborné přípravy nabízí vzdělávací programy šité na míru pro rozvoj a zlepšování dovedností a odborných kvalifikací mladých lidí, pracovníků a nezaměstnaných osob, čímž zlepšuje jejich pracovní příležitosti a podporuje jejich osobní a profesní rozvoj. IFESCOOP poskytuje odbornou přípravu zaměřenou na mládež a odbornou přípravu pro různé cílové skupiny, prioritně pro konkrétní znevýhodněné skupiny, jako jsou mladí lidé, uprchlíci, ženy atd. Pro více informací prosím navštivte: www.ifescoop.eu

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

Česká republika

ALK byla založena v roce 2005 v České republice jako síť odborníků pracujících v oblasti vzdělávání a poradenství. ALK organizuje širokou škálu školení, vzdělávacích programů, tematických workshopů, které pomáhají pedagogickým odborníkům získat novou kvalifikaci, kompetence a speciální praktické dovednosti. Posláním ALK je podporovat nové metody a formy vzdělávání a zároveň školitele a další odborníky pracující v oblasti vzdělávání. ALK se pravidelně podílí na národních i mezinárodních projektech zaměřených na celoživotní učení, inovativní vzdělávací metody, e-learning, distanční vzdělávání, speciální metody poradenství, integrační programy atd. Organizační internetové stránky jsou www.trainers-alliance.eu .

Hauptstadftallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB)

Německo

Skills Elevation FHB, Německo, byla založena v roce 2019 řadou pedagogů, ekologů a akademiků s cílem poskytnout alternativní metodiky vzdělávání. FHB rozsáhle pracuje na poskytování podpory a vzdělávání marginalizovaným skupinám, zejména pokud jde o jejich sociální, emocionální a kognitivní vývoj. FHB má tři hlavní oblasti zaměření: rozvoj nových pedagogických přístupů, vývoj školicích materiálů pro marginalizované dospělé a provádění výzkumu v oblastech sociální psychologie, podnikání a vzdělávání.

Mindshift Talent Advisory lda

Portugalsko

Mindshift Talent Advisory je start-up HR Consultancy založený v roce 2017 v Lisabonu se silným zaměřením na řešení založených na IKT, VET a AE. Odbornost Mindshiftu spočívá ve využití dlouholetých zkušeností týmu v oblasti školení a koučování, digitálního marketingu, jakož i náboru, psychometrického hodnocení a analýzy dat. Kromě toho je společnost odpovědná za programy rozvoje dovedností šité na míru pro implementaci na základě potřeb klientů pro řadu odvětví, jako je maloobchod, profesionální služby, průmysl, obchod, bankovnictví a pojišťovnictví, IT, farmacie, telekomunikace, spotřební zboží.

Mindshift Talent Advisory

Avenida da Républica nº 45 8 Esq

1050-187, Lisboa, Portugal

www.mindshift.pt

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED

IRSKO

Future in Perspective Ltd. Irsko se specializuje na oblasti vzdělávání a elektronického učení, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje a hodnocení podnikání. Prostřednictvím projektů financovaných z vnitrostátních zdrojů a EU byly místní mládežnické skupiny, mikropodniky, vlastníci/manažeři, pracovníci na podporu zaměstnanosti a místní zaměstnavatelé zapojeni a podporováni prostřednictvím našeho programu vzdělávání. FIP má odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a zelená odvětví, s cílem rozvíjet udržitelné obchodní modely. FIP se specializuje na oblasti brandingu a digitálních médií.

SPEHA FRESIA SC

Itálie

Speha Fresia je nezisková organizace založená v roce 1983 a působí na národní úrovni v oblasti celoživotního učení, aktivní politiky zaměstnanosti, místního udržitelného rozvoje a sociálního výzkumu. Díky integraci svých odborných kompetencí se širokou sítí veřejných a soukromých institucí spolupracuje Speha Fresia na evropských projektech od roku 1996. Její oblasti odborného výzkumu jsou zaměřeny na udržení inovativních zařízení založených na znalostech a na zhodnocení osvědčených postupů v oblastech sociální ekonomiky, místního rozvoje (chytrého, udržitelného a inkluzivního), odborné přípravy a politiky celoživotního učení.

Další informace naleznete na adrese:

www.speha-fresia.eu

UDRUJENIJE GRAGDANA DAH TEATAR - CENTAR ZAPOZORISHNA ISTRAJIVANJA

Srbsko

"V současném světě se destrukci a násilí lze postavit pouze vytvořením smyslu"- je zakládajícím a pokračujícím mottem divadla DAH. Cílem Výzkumného centra divadla DAH je neustálá výměna znalostí, zkušeností a programů mezi umělci a divadelními profesionály z různých divadelních i národních tradic. Dalším důležitým cílem je umělecké vzdělávání mladých lidí, které se odráží v probíhajících programech divadelního a tanečního vzdělávání a mnoha workshopech hostujících umělců a pedagogů.

News

Zprávy #1

Zprávy #2

Zprávy #3

Zprávy #4

Get Involved

Chcete-li se zapojit a podpořit náš projekt, můžete nás najít a sledovat na Facebooku na adrese:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

cs_CZCzech