Početna stranica

Dobrodošli na stranicu projekta Zvezdana prašina (Stardust). Sa brzim razvitkom tehnologije i promenama u načinu i dinamici rada na globalnom nivou, umetnici se mogu suočiti sa poteškoćama u opstanku. Projekat Zvezdana prašina prepoznaje izazove sa kojima se suočavaju umetnici kroz honorarne i kratkoročne ugovore i ima za cilj da ih poduči potrebnim veštinama i sposobnostima koje će im omogućiti da ostvare svoj preduzetnički potencijal.

O projektu

Projekat Zvezdana prašina pruža čitav niz materijala za učenje koji su namenjeni izvođačima i profesionalnim edukatorima sa ciljem da pomognu umetnicima da razviju i ispune svoj preduzetnički potencijal.

Materijali za učenje koje nudi ovaj projekat podstiču izvođače da razviju svoje veštine kako bi bili pripremljeni za potencijalne izazove sa kojima se suočavaju tokom karijere. Projekat Zvezdana prašina predlaže modularni kurikulum koji ima za cilj da pomogne umetnicima da ostvare svoj preduzetnički potencijal. Posebno prilagođen potrebama umetnika u svakoj partnerskoj zemlji, nastavni program upućivaće na određene poslovne prilike dostupne onima u industriji, kao i u oblastima razvoja veština.

Tokom trajanja projekta Zvezdana prašina, partneri će sarađivati i obučavati stručne edukatore da razviju sopstvene resurse koji dalje mogu koristiti za podsticanje umetnika u sektoru izvođačkih umetnosti da razvijaju sopstvene poslovne sposobnosti. Da bi podržao stručne edukatore, projekat predlaže program stručnog usavršavanja sa fokusom na pružanje podrške stručnim edukatore da ponude novi kurikulum onima iz sektora izvođačkih umetnosti.

Da bi podstakao umetnike da se upoznaju sa svojim preduzetničkim potencijalom, projekat Zvezdana prašina pruža niz studija slučaja uspešnih preduzetnika iz oblasti izvođačkih umetnosti kako bi pomogao drugima zainteresovanim za razvoj sopstvenog skupa veština. Sav ovaj sadržaj za učenje treba da bude predstavljen kroz platformu Mooc (Massive Open Online Courseware). Ovo je onlajn platforma, na kojoj stručni nastavnici, umetnici izvođači ili oni iz sektora izvođačkih umetnosti mogu da pristupe svim materijalima za učenje razvijenim tokom projekta Zvezdana prašina.  

 

Da bi se obezbedilo da projekat Zvezdana prašina odgovara potrebama i zahtevima učesnika, u planu je Otvorena radionice koja će se održati u Španiji, Češkoj, Nemačkoj, Irskoj, Italiji, Portugalu i Srbiji u maju 2022. Završna konferencija biće održana u Španiji u avgustu 2022. i na njoj će biti predstavljen celokupan sadržaj kreiran tokom projekta kao i utisci svih onih koji su prošli transnacionalni trening.

Outputs

Projekat Zvezdana prašina – Preduzetnici u izvođačkim umetnostima upućuje na izazove sa kojima se suočavaju umetnici koji žele da izgrade samoodrživ model karijere i da ostvare svoj preduzetnički potencijal. Kako bi ostvarili navedene ciljeve, partneri na projektu sarađuju tokom trajanja projekta kako bi proizveli sledeće inovativne materijale za učenje:

OI1: Kurikulum za izvođačke umetnosti

Projekat Zvezdana prašina predlaže modularni kurikulum koji bi doprineo podršci umetnika da ostvare svoj preduzetnički potencijal. Baziran na EntreComp okviru (Entrepreneurship Competence Framework) posebno prilagođen potrebama umetnika u svakoj partnerskoj zemlji, nastavni program izvođačkih umetnosti upućivaće na određene poslovne mogućnosti koje su dostupne onima u industriji, kao i na oblasti za razvoj veština.

IO2: Obuka profesionalnih edukatora

Program stručnog usavršavanja mogu koristiti profesionalni edukatori za podršku sopstvenom profesionalnom razvoju. Profesionali edukatori će biti osposobljeni da razvijaju sopstveni spektar obrazovnih resursa u onlajn okruženju.

IO3: MOOC

Da bi obezbedili pristup nizu obrazovnih resursa kreiranih tokom projekta, partneri predlažu platformu MOOC (Massive Open Online Course). Zbog onlajn prirode resursa, učesnici mogu pristupiti materijalima preko svojih pametnih telefona, mobilnih uređaja ili računara.

IO4: Studije slučaja preduzetništva u izvođačkim umetnostima

Da bi podstakao umetnike izvođače da se upoznaju sa preduzetničkim potencijalom, projekat Zvezdana prašina pruža niz studija slučaja uspešnih preduzetnika iz oblasti izvođačkih umetnosti kako bi pomogao drugima zainteresovanim za razvoj sopstvenog skupa veština. Po 7 studija slučaja biće istraženo za svaku od sledećih uloga u sektoru izvođačkih umetnosti: glumac, plesač i muzičar.

Partneri

Projekat Zvezdana prašina finansiran je uz podršku programa Erasmus +. Projekat je započet u septembru 2020. i trajaće do avgusta 2022. a na projektu učestvuje sedam organizacija iz Španije, Češke, Nemačke, Irske, Italije, Portugalije i Srbije.

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V - Koordinator projekta

Španija

IFESCOOP je neprofitna ogranizacija koja sarađuje sa regionalnim i lokalnim javnim upravama, srodnim partnerskim organizacijama kao i mnogim drugim institucijama i organizacijama u oblasti Obrazovanja mladih i odlaslih kao i stručnih obuka. Kao pružalac obuke, IFESCOOP nudi prilagođene programe obuke za razvoj i nadogradnju veština i profesionalnih kvalifikacija mladih, radnika i nezaposlenih, poboljšavajući tako njihove mogućnosti zapošljavanja i podržavajući njihov lični i profesionalni razvoj. IFESCOOP pruža obrazovanje mladih i stručno osposobljavanje za različite ciljne grupe, gde se prioritet daje određenim grupama u nepovoljnom položaju kao što su mladi, migranti, žene itd. Za više informacija posetite: www.ifescoop.eu

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

Češka

ALK je osnovan 2005. godine u Češkoj Republici kao mreža profesionalaca koji deluju u oblastima obrazovanja i savetovanja. ALK organizuje širok spektar kurseva, obuka, obrazovnih programa, tematskih radionica koje pomažu prosvetnim radnicima da steknu nove kvalifikacije, kompetencije i posebne praktične veštine. Misija ALK je da podrži nove metode i oblike obrazovanja, podrži trenere i druge profesionalce koji delaju u polju obrazovanja. ALK redovno učestvuje u nacionalnim i međunarodnim projektima usmerenim na celoživotno učenje, inovativne obrazovne metode, onlajn učenje, obrazovanje na daljinu, posebne metode savetovanja, programe integracije itd. Sajt organizacije је www.trainers-alliance.eu .

Hauptstadftallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB)

Nemačka

Skills Elevation FHB je 2019. godine osnovao niz nastavnika, ekologa i akademika, sa ciljem da obezbedi alternativne obrazovne metodologije. FHB intenzivno rade na pružanju podrške i obrazovanja marginalizovanim grupama, posebno u pogledu njihovog socijalnog, emocionalnog i kognitivnog razvoja. FHB imaju tri glavna područja fokusa: razvoj novih pedagoških pristupa, razvoj materijala za obuku za marginalizovane grupe i istraživanje socijalne psihologije, poslovanja i obrazovanja.

Mindshift Talent Advisory lda

Portugal

Mindshift Talent Advisory je start-up HR savetovalište osnovano 2017. godine u Lisabonu. Njihova stručnost leži u upotrebi bogatog iskustva tima u obuci i podučavanju, digitalnom marketingu, kao i u rekrutingu, psihometrijskoj proceni i analizi podataka. Pored toga, kompanija je odgovorna za kreiranje prilagođenih programa za razvoj veština za praktičnu primenu usluga, zasnovanih na potrebama klijenata, za niz sektora, kao što su maloprodaja, profesionalne usluge, industrija, trgovina, bankarstvo i osiguranje, IT, farmacija, telekomunikacija, roba široke potrošnje.

www.mindshift.pt

www.facebook.com/mindshift.talent.advisory

www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED

Irska

Future in Perspective Ltd. је ogranizacija specijalizovana u oblasti obrazovanja i onlajn učenja, medijske produkcije, strateškog planiranja i poslovnog razvoja i evaluacije. Kroz nacionalne i projekte finasirane od strane Evropske Unije, lokalne omladinske grupe, mikro preduzeća, menadžeri, radnici za podršku zapošljavanju i lokalni poslodavci angažovani su i podržani kroz naš VET (Vocational educational and training) program. FIP pruža stručnu podršku preduzećima koja deluju u okviru tržišnih niša kao što su kreativni, kulturni i zeleni sektor u cilju razvoja održivih poslovnih modela. FIP se specijalizovao u polju brendiranja i digitalnih medija.

SPEHA FRESIA SC

Italija

Speha Fresia je neprofitna ogrnizacija osnovana 1983. godine i deluje na nacionalnom nivou u oblastima celoživotnog učenja, aktivnih politika rada, lokalnog održivog razvoja i socijalnih istraživanja. Integrišući svoje profesionalne kompetencije sa širokom mrežom javnih i privatnih institucija, Speha Fresia sarađuje na evropskim projektima od 1996. Njena stručna istraživačka područja usmerena su ka održavanju inovativnih uređaja zasnovanih na znanju i valorizaciji najboljih praksi u oblastima socijalne ekonomije, lokalnog razvoja (pametnog, održivog i inkluzivnog), politike obuke i celoživotnog učenja.

Za više informacije posetite:

www.speha-fresia.eu

UDRUJENIJE GRAGDANA DAH TEATAR - CENTAR ZAPOZORISHNA ISTRAJIVANJA

Srbija

„Destrukciji i nasilju u savremenom svetu možemo se suprotstaviti samo kreiranjem smisla“ – misija je DAH Teatra. Rad DAH Teatra okrenut je ka neprestanoj razmeni znanja, iskustva i ideja među umetnicima i učesnicima iz različitih pozorišnih i nacionalnih tradicija. Centar predstavlja mesto susreta umetnika, menadžera kulture, stručnjaka, različitih organizacija i inicijativa i publike svih uzrasta kroz međusobnu saradnju i zajedničke projekte, gostovanja u regionu, razmenu iskustva među mladim ljudima kroz zajednički rad, stvaranje modernog edukativnog centra za savremene umetnosti i menadžment koji daje mogućnosti praktičnog rada na konkretnim projektima. Naš cilj je takođe da stvorimo mesto koje će biti snažna podrška našim učesnicama, učesnicima i publici u suočavanju sa problemima društva koje je u tranziciji.

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V - Koordinator projekta

Španija

IFESCOOP je neprofitna ogranizacija koja sarađuje sa regionalnim i lokalnim javnim upravama, srodnim partnerskim organizacijama kao i mnogim drugim institucijama i organizacijama u oblasti Obrazovanja mladih i odlaslih kao i stručnih obuka. Kao pružalac obuke, IFESCOOP nudi prilagođene programe obuke za razvoj i nadogradnju veština i profesionalnih kvalifikacija mladih, radnika i nezaposlenih, poboljšavajući tako njihove mogućnosti zapošljavanja i podržavajući njihov lični i profesionalni razvoj. IFESCOOP pruža obrazovanje mladih i stručno osposobljavanje za različite ciljne grupe, gde se prioritet daje određenim grupama u nepovoljnom položaju kao što su mladi, migranti, žene itd. Za više informacija posetite: www.ifescoop.eu

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

Češka

ALK je osnovan 2005. godine u Češkoj Republici kao mreža profesionalaca koji deluju u oblastima obrazovanja i savetovanja. ALK organizuje širok spektar kurseva, obuka, obrazovnih programa, tematskih radionica koje pomažu prosvetnim radnicima da steknu nove kvalifikacije, kompetencije i posebne praktične veštine. Misija ALK je da podrži nove metode i oblike obrazovanja, podrži trenere i druge profesionalce koji delaju u polju obrazovanja. ALK redovno učestvuje u nacionalnim i međunarodnim projektima usmerenim na celoživotno učenje, inovativne obrazovne metode, onlajn učenje, obrazovanje na daljinu, posebne metode savetovanja, programe integracije itd. Sajt organizacije је www.trainers-alliance.eu .

Hauptstadftallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB)

Nemačka

Skills Elevation FHB je 2019. godine osnovao niz nastavnika, ekologa i akademika, sa ciljem da obezbedi alternativne obrazovne metodologije. FHB intenzivno rade na pružanju podrške i obrazovanja marginalizovanim grupama, posebno u pogledu njihovog socijalnog, emocionalnog i kognitivnog razvoja. FHB imaju tri glavna područja fokusa: razvoj novih pedagoških pristupa, razvoj materijala za obuku za marginalizovane grupe i istraživanje socijalne psihologije, poslovanja i obrazovanja.

Mindshift Talent Advisory lda

Portugal

Mindshift Talent Advisory je start-up HR savetovalište osnovano 2017. godine u Lisabonu. Njihova stručnost leži u upotrebi bogatog iskustva tima u obuci i podučavanju, digitalnom marketingu, kao i u rekrutingu, psihometrijskoj proceni i analizi podataka. Pored toga, kompanija je odgovorna za kreiranje prilagođenih programa za razvoj veština za praktičnu primenu usluga, zasnovanih na potrebama klijenata, za niz sektora, kao što su maloprodaja, profesionalne usluge, industrija, trgovina, bankarstvo i osiguranje, IT, farmacija, telekomunikacija, roba široke potrošnje.

Mindshift Talent Advisory

Avenida da Républica nº 45 8 Esq

1050-187, Lisboa, Portugal

www.mindshift.pt

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED

Irska

Future in Perspective Ltd. је ogranizacija specijalizovana u oblasti obrazovanja i onlajn učenja, medijske produkcije, strateškog planiranja i poslovnog razvoja i evaluacije. Kroz nacionalne i projekte finasirane od strane Evropske Unije, lokalne omladinske grupe, mikro preduzeća, menadžeri, radnici za podršku zapošljavanju i lokalni poslodavci angažovani su i podržani kroz naš VET (Vocational educational and training) program. FIP pruža stručnu podršku preduzećima koja deluju u okviru tržišnih niša kao što su kreativni, kulturni i zeleni sektor u cilju razvoja održivih poslovnih modela. FIP se specijalizovao u polju brendiranja i digitalnih medija.

SPEHA FRESIA SC

Italija

Speha Fresia je neprofitna ogrnizacija osnovana 1983. godine i deluje na nacionalnom nivou u oblastima celoživotnog učenja, aktivnih politika rada, lokalnog održivog razvoja i socijalnih istraživanja. Integrišući svoje profesionalne kompetencije sa širokom mrežom javnih i privatnih institucija, Speha Fresia sarađuje na evropskim projektima od 1996. Njena stručna istraživačka područja usmerena su ka održavanju inovativnih uređaja zasnovanih na znanju i valorizaciji najboljih praksi u oblastima socijalne ekonomije, lokalnog razvoja (pametnog, održivog i inkluzivnog), politike obuke i celoživotnog učenja.

Za više informacije posetite:

www.speha-fresia.eu

UDRUJENIJE GRAGDANA DAH TEATAR - CENTAR ZAPOZORISHNA ISTRAJIVANJA

Srbija

„Destrukciji i nasilju u savremenom svetu možemo se suprotstaviti samo kreiranjem smisla“ – misija je DAH Teatra. Rad DAH Teatra okrenut je ka neprestanoj razmeni znanja, iskustva i ideja među umetnicima i učesnicima iz različitih pozorišnih i nacionalnih tradicija. Centar predstavlja mesto susreta umetnika, menadžera kulture, stručnjaka, različitih organizacija i inicijativa i publike svih uzrasta kroz međusobnu saradnju i zajedničke projekte, gostovanja u regionu, razmenu iskustva među mladim ljudima kroz zajednički rad, stvaranje modernog edukativnog centra za savremene umetnosti i menadžment koji daje mogućnosti praktičnog rada na konkretnim projektima. Naš cilj je takođe da stvorimo mesto koje će biti snažna podrška našim učesnicama, učesnicima i publici u suočavanju sa problemima društva koje je u tranziciji.

News

Njuzleter #1

Njuzleter #2

Njuzleter #3

Njuzleter #4

Get Involved

Ukoliko želite da se pridružite projektu ili da ga podržite na bilo koji način, zapratite našu fejsbuk stranicu:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

sr_RSSerbian